Zespół

art law

Tomasz Wiliński

ADWOKAT

Liderem zespołu jest Tomasz Wiliński - adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, MBA w specjalności energetyka, menedżer sportu. Członek takich organizacji jak: Izba Adwokacka w Warszawie, ECBA (European Criminal Bar Association) z siedzibą w Londynie, The European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) z siedzibą w Londynie, The Defence Extradiction Lawyer's Forum (DELF), Komisja ds. Komunikacji i wizerunku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Koło Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Polski Klub Lotniczy (zespoły: "Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym" i "Legislacja i regulatory, organizacje międzynarodowe (ICAO, regionalne), organizacje zrzeszające linie lotnicze (IATA, AEA, ERA)"), Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Warszawska Izba Gospodarcza. 

Absolwent:

  • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor pracy magisterskiej: „Funkcjonowanie klubów sportowych w formie sportowych spółek akcyjnych”,
  • studiów podyplomowych Prawo Lotnicze Uczelni Łazarskiego,
  • studiów MBA w specjalizacji Energetyka,
  • studiów podyplomowych Prawo Rosyjskie w Instytucie Prawniczym w Sankt Petersburgu i Uczelni Łazarskiego,
  • studiów podyplomowych Marketing w sporcie na ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu

Menedżer Sportu, Menedżer Organizacji Imprez. Specjalista w zakresie marketingu sportowego, rynków sztuki. Doradza rolnictwu i rynkom drobiarskim. Współpracuje z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Gęsi z siedzibą w Lublinie i Zrzeszeniem Gęś-Pol. Współautor i konsultant zasad bioasekuracji dla ptactwa wodnego w zakresie zwalczania ptasiej grypy tworzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii.

Prowadzi badania naukowe w zakresie odpowiedzialności karnej w lotnictwie cywilnym i wojskowym oraz w zakresie procesów inwestycyjnych, w tym projektach infrastrukturalnych i energetycznych. Koordynator projektu "Dzieciaki, adwokat kto to taki" organizowanego przez Komisję Wizerunku i Komunikacji przy ORA w Warszawie pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 

kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa

Magdalena Osińska-Wilińska

MEDIATOR, COUNSEL
doktorantka nauk prawnych PAN

Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych, Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prowadząca pracę badawczą w zakresie praw człowieka oraz wolności słowa i wykonywania zawodu adwokata. Aktywnie zaangażowana jako członek w prace Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Fundator prawniczej Fundacji White-Red, członek Rady Fundacji "Korpus Kadetów RP". Wspiera Centrum Praw Kobiet.​

Autorka licznych artykułów naukowych w zakresie praw człowieka, wolności słowa, etyki adwokackiej, prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa energetycznego, ochrony środowiska, procedury administracyjnej oraz cywilnej. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych i sympozjów.  Ceniony trener prawa i procedury administracyjnej, rachunkowości, praw człowieka, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zapobiegania przemocy w rodzinie, praw kobiet, prawa rosyjskiego. Wykładowca na szkoleniach dla praktyków największych przedsiębiorstw farmaceutycznych, medycznych, energetycznych jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także dla służb mundurowych, prokuratorów i sędziów. Wysoko oceniana przez uczestników warsztatów, szkoleń i konferencji.​

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, absolwentka studiów podyplomowych "Prawo rosyjskie" Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu, studiów podyplomowych "Podatki i rachunkowość" w KUL w Lublinie, słuchaczka studiów podyplomowych "Prawo spółek" w Uniwersytecie Warszawskim​

Posługuje się językiem polskim, rosyjskim, angielskim.


counsel@tomaszwilinski.pl