Kariera

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Wilińskiego stawia na ludzi z wyobraźnią. Ceni osoby z pasją, wiedzą i chęcią rozwoju. Ludzi, którzy nie myślą szablonowo. Ludzi, dla których prawo to więcej niż praca. Ludzi, którzy potrafią myśleć samodzielnie i są kreatywni. Wierzymy, że sukces kancelarii tkwi w zespole, a wiedza i doświadczenie to solidne fundamenty, a wyobraźnia i kreatywność pozwalają być lepszymi prawnikami. Jesteśmy przekonani, że gwarancją sukcesu jest wiedza wsparta takimi cechami jak empatia, efektywność, sprawiedliwość, sumienność czy też konsekwencja. Jeśli wpisujesz się w ten model osobowości, zapraszamy Cię do wysłania swojego Cv i listu motywacyjnego na adres: kancelaria@tomaszwilinski.pl

 

OFERTY PRACY:
W chwili obecnej Kancelaria nie prowadzi naboru do Zespołu. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres e – mail: kancelaria@tomaszwilinski.pl wraz ze wskazaniem preferowanego stanowiska.


PRAKTYKI:
Studentów prawa zapraszamy do odbycia praktyk w Kancelarii. Praktyka umożliwi wdrożenie się w system pracy Kancelarii, zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi prawnej oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego wykonywania przyszłego zawodu. Zainteresowanych prosimy o kontakt na podany powyżej adres e–mail.
Do wiadomości prosimy dołączyć swoje CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem.


Zamiast listu motywacyjnego możesz napisać, co według Ciebie jest najważniejsze w pracy prawnika i jakim chcesz być prawnikiem. Masz na to jedną stronę maszynopisu (1000 znaków).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Wilińskiego z siedzibą w Warszawie 01-031, Aleja Jana Pawła II 61 lok. 62.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@tomaszwilinski.eu lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.